Zorg

Hoe is de zorg ingericht?

IMG-20160717-WA0001-MRSH

Goede zorg én een goede sfeer

De bewonersgroep is weloverwogen samengesteld om te voorkomen dat de zorg té zwaar wordt. Sfeer en veiligheid moet immers voorop blijven staan. Iedere bewoner heeft een passende dagbesteding en in de  vrije uren is er aandacht voor recreatie en vrije tijd, gericht op de behoeftes en interesses van de bewonersgroep. De bewoners hebben allen regelmatig contact met hun familie en sociale netwerk. Uitgangspunt is dat iedere bewoner zich actief inzet voor de fijne en leefbare sfeer in de woonvorm.


Personeel

Een goede balans tussen zelfstandigheid en veiligheid

Het zorgteam biedt 24-uurs zorg afgestemd op de dagbesteding van de bewoners, waarbij de samenwerking met ouders en familie hoog in het vaandel staat. Het streven is om bewoners zo weinig mogelijk met personele wisselingen te belasten. De beschikbare middelen worden optimaal ingezet voor directe en verantwoorde ondersteuning aan de bewoners, waarbij overbodige bureaucratische handelingen tot een minimum worden beperkt. De totale zorg wordt bekostigd uit een combinatie  van huursubsidies, uitkeringen, PGB-gelden en eigen middelen.

Ons motto: “Een lachende bewoner en een medewerker met de duim omhoog”.

De werkwijze van Woonvorm Ophoven is een vooruitstrevende vorm van zorg en sluit naadloos aan op landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de transitie van de landelijke AWBZ naar de WLZ. Eigen kracht, kleinschaligheid en kostenbesparing zijn drie pijlers waarop de uitvoering van het nieuwe zorgbeleid in onze woonvorm gestalte is gegeven. Sfeer en kwaliteit staan daarbij voorop.